Archive for the ‘Výroky o čase’ Category

Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se..

Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku, Výroky o neštěstí | No Comments »

Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud…

Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud. Neboť sotvaže se co objeví, už to uchvátí a už přináší něco jiného, co také odnese. Marcus Aurelius

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

O tempora, o mores! Jaké to časy, jaké to mravy!..

O tempora, o mores! Jaké to časy, jaké to mravy! Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Kdo má k čemu příhodný čas, nechť na jiný nečeká..

Kdo má k čemu příhodný čas, nechť na jiný nečeká zas. František Ladislav Čelakovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Na velkých hodinách života je pouze jeden..

Na velkých hodinách života je pouze jeden ukazatel, „Teď“! Ulice „Potom“, nás přivede k domu „Nikdy“! Velké hodiny času odbijí každý den, každou hodinu a každou minutu našeho života. Tyto časové hodnoty už se nikdy nevrátí. Promarněné dny a hodiny jsou nenávratně ztraceny. Proč se nerozhodnout hned, s úmyslem udělat něco pořádného a dotáhnout to […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o životě | No Comments »

Ach, vy mladí, neznáte cenu času!..

Ach, vy mladí, neznáte cenu času! Johann Wolfgang Goethe

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Hriech je realita, ktorá sa nepremlčí časom…

Hriech je realita, ktorá sa nepremlčí časom. Kateřina Lachmanová

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji uvědomujeme,..

Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji uvědomujeme, co nám schází a kdo není mezi námi. John Irving

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Času máme veľa, len ho málo využívame…

Času máme veľa, len ho málo využívame. Benjamin Franklin

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh..

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »