Archive for the ‘Výroky o Bohu’ Category

Lidé měli v minulosti představu o formě..

Lidé měli v minulosti představu o formě inteligence, která organizovala vesmír, a když ji zosobnili, nazvali ji Bůh. David Bohm

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Člověk, který je vždy schopen vtisknout svou..

Člověk, který je vždy schopen vtisknout svou myšlenku skutečnosti, je génius; ale člověk, který má nejvíce génia, nepoužívá ho stále, neboť pak by se příliš podobal bohu. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Kto sa vie zbaviť prebytočného, je najbližšie k..

Kto sa vie zbaviť prebytočného, je najbližšie k bohom. Sókratés

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Boží služebník Jan Pavel II., který už brzy bude..

Boží služebník Jan Pavel II., který už brzy bude blahoslavený, prohlásil, že Ukrajina je laboratoř ekumenismu. My v téhle práci, v tomhle poslání, pokračujeme a vidíme, že naše účast na dialogu katolické církve s pravoslavnými a východními církvemi může být užitečná. Svjatoslav Ševčuk

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o náboženství | No Comments »

Boh nie je pomsta. Boh je láska. Jediný jeho test..

Boh nie je pomsta. Boh je láska. Jediný jeho test spočíva v tom, že donúti každého, kto prerušil dielo Lásky, aby v ňom pokračoval. Paulo Coelho

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se..

Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti „nižším“, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Kdyby nás bohové neobdarovali různorodostí..

Kdyby nás bohové neobdarovali různorodostí pohlaví, nikdy bychom nebyli schopni rozpoznat krásu věcí. Aristofanés

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Ak je dielo hlboko zakorenené v Bohu, o to..

Ak je dielo hlboko zakorenené v Bohu, o to istejšie bude stáť. Mary Wardová

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě je věčný, neplodí..

Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě je věčný, neplodí a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven. Korán

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno…

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Victor Hugo

Tags: , ,
Posted in Výroky o alkoholu, Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »