Archive for the ‘Motta a citáty’ Category

Nezáleží na tom, zda je kočka černá, či bílá…

Nezáleží na tom, zda je kočka černá, či bílá. Záleží na tom, jak umí chytat myši. Teng

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Věda nám dodá dostatek rad, když se zeptáme na té..

Věda nám dodá dostatek rad, když se zeptáme na té správné fakultě, jak zařídit to i ono. Jan Zrzavý (biolog)

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je..

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství. Jack Welch

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá…

Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Úsměv nelze koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást…

Úsměv nelze koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást. Stává se pozemským statkem teprve, až je dán. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hipís jsou tak pokrytečtí a falešní…

Hipís jsou tak pokrytečtí a falešní. George Harrison

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hľadaj si kanál, do mesiaca v ňom budeš musieť..

Hľadaj si kanál, do mesiaca v ňom budeš musieť chodiť, lebo uvidíš, prídu ti rozbiť hubu. Anna Belousovová

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Televize byla vynalezena, aby i analfabeti měli..

Televize byla vynalezena, aby i analfabeti měli důvod nosit brýle. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Je to zvířecí mrav, zotročovat sobě podobné…

Je to zvířecí mrav, zotročovat sobě podobné. Alexandr Nikolajevič Radiščev

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo chce být tlustý a spokojený, musí baštit..

Kdo chce být tlustý a spokojený, musí baštit všechno. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »