Cílem války je vraždění, zbraní války je..

Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

Lev Nikolajevič TolstojTags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o válce, Výroky o vzdělání | No Comments »

Leave a Reply