Čest vzdaná nehodnému je druh potupy…

Čest vzdaná nehodnému je druh potupy.

Publilius SyrusTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply