Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a..

Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a … keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.

František PalackýTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti, Výroky o světě | No Comments »

Leave a Reply