Byly zde dvě formy hrdinství. První, které vzešlo..

Byly zde dvě formy hrdinství. První, které vzešlo z neočekávaných potřeb a impulsů, a Palatucciho každodenní hrdinství, které bylo stále znovu a znovu opakováno a potvrzováno tváří v tvář jistotě smrtelného nebezpečí. Jako součást bezpečnostních struktur si policejní šéf musel být vědom rizika. Jednal s vědomím, že je na cestě k sebeobětování. Podle něj se vyplatilo dát svůj život i jen za jediného člověka. – Amos Luzzatto, prezident Unie italských židovských společenství

Giovanni PalatucciTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply