Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo..

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku.

AugustínTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Leave a Reply