Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před..

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!

Jan HusTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o vzdělání | No Comments »

Leave a Reply