Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj…

Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj. substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.

Baruch SpinozaTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Leave a Reply