Až budou plně zabezpečeny důsledky, které..

Až budou plně zabezpečeny důsledky, které implikuje evolucionistická biologie, stane se eugenika nevyhnutelně integrující součástí budoucího náboženství či cítění, ať už to nazveme jakkoli, které pak zaujme místo organizovaného náboženství.

Julian Huxley



Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Leave a Reply