Aby sme mohli čítať dobré knihy, nesmieme čítať..

Aby sme mohli čítať dobré knihy, nesmieme čítať zlé, lebo život je krátky a naše sily sú ohraničené.

Arthur SchopenhauerTags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply