Archive for Září, 2016

Střez se vraždy! Od ní vede cesta ke krádeži a..

Střez se vraždy! Od ní vede cesta ke krádeži a odtud je už jen krůček ke lži. Julian Tuwim

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži | No Comments »

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat..

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanisław Dygat

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o životě | No Comments »

Každý najmenej pozná sám seba…..

Každý najmenej pozná sám seba… Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

V nebezpečí je ten, kdo nereaguje na běh událostí…

V nebezpečí je ten, kdo nereaguje na běh událostí. Michail Sergejevič Gorbačov

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kolik otroků, tolik nepřátel…

Kolik otroků, tolik nepřátel. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Etika je bastard moci…

Etika je bastard moci. Jovan Zivlak

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Dobrý vojevůdce plní svůj účel a dost, neodvažuje..

Dobrý vojevůdce plní svůj účel a dost, neodvažuje se dobývat násilím. Lao-c’

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Sebeláska je největší ze všech lichotníků…

Sebeláska je největší ze všech lichotníků. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Nic nečiní člověka tak nemožným jako..

Nic nečiní člověka tak nemožným jako blahosklonnost, tj. když někdo dává najevo, že jeho rozum je zbytečně velký pro společnost, v níž se nachází. Samuel Johnson

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Zajímá mě vyprávění, založené na vývoji postav a..

Zajímá mě vyprávění, založené na vývoji postav a vztahů a na jistém typu vypovídací hodnoty. Nejde mi jenom o to, abych pomohl zaplnit nenasytný televizní program. Karel Smyczek

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »